"Cindy", Linlands Cinderella. 25/2-2001 - 25/7-2013
Bilden tagen när Cindy var 10 år och tuggar på ben i trädgården.