Lilla Rulle ute på fotografering för första gången. 16 dagar.