Ice 3 månader på bordet och tränar

Ice 3 months on the table, training for dog-shows