Ice 9 1/2 månader på sin första utställning i Juniorklass där han tog reservcert!
Ice 9 1/2 months at his first show in juniorclass winning reservCAC